Fii sponsor

Fii sponsor cu 20% din impozitul pe profit!

Ne poţi ajuta să ne continuăm proiectele şi să ne îndeplinim planurile de viitor devenind sponsorul nostru. Dacă compania ta are profit şi plăteşte impozit, ne poţi sponsoriza.

Sumele donate de companii se scad direct din impozitul pe profit datorat Statului, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  • Nu depăşesc 20% din impozitul pe profit datorat
  • Sunt în limita a 0,3% din cifra de afaceri

Cheltuielile cu sponsorizările care depăşesc acest barem pot fi înregistrate contabil sub formă de cheltuieli nedeductibile.

Faciliăţile cu privire la sponsorizări sunt reglementate prin Art. 21, aliniatul 4, litera p, Codul fiscal.

Aşadar, poţi face o sponsorizare fără să te coste nimic!

Descarcă formularul de sponsorizare de aici